demo-attachment-95-Group-43
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

Trung Tâm
Quản Lý Mạng

z4642720592115_8244078857eed76a37b3bf949577ede3
demo-attachment-101-Group-4
Những gì chúng tôi có thể làm?

chúng tôi có thể giúp bạn ☟

demo-attachment-224-Group-39
demo-attachment-223-Group-28
demo-attachment-222-Group-29

Quản Lý
hệ thống

Cài đặt &
triển khai

Xây dựng
trang web

Bảo mật an toàn
thông tin mạng

Phát triển ứng dụng di động

cập nhật theo xu hướng CNTT

Hỗ trợ
người dùng

demo-attachment-141-Group-30

➉ + Và

Nhiều hơn thế
Danh mục đầu tư của chúng tôi

Hướng dẫn và tải về

đội ngũ của chúng tôi

Phan Hồ Duy Phương

Giám Đốc

Nguyễn Thành Trung

Phó Giám Đốc

Nguyễn Hoàng Tiển

Chuyên Viên

Nguyễn Tuấn Kiệt

Chuyên Viên